WEBINAR

Idag var vi i Solna och spelade in en s.k webinar. Vi spelar in föreläsare och redigerar sedan in bilder eller video i föreläsningen. Materialet ska sedan distribueras via organisationens intranät. På så viss kan medarbetarna i lugn och ro titta på föreläsning och ta till sig informationen när de vill. Sparar både resor och miljö. Ett mycket effektivt och pedagogiskt sätt att snabbt nå ut med information.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter