Välkommen till Boguide!

Många av Sveriges bostadsbolag använder vår anpassade boguide för att informera sina  hyregäster.
Här hittar de bl.a. information som är bra att ha när man bor i lägenhet.

Informationsfilmerna finns på ett 20-tal olika språk. 

Här kan du exempelvis se Norrköping Hyresbostäder där vi producerat film om brandsäkerhet

Här kan du se några av boguiderna vi producerat till Falköpings Hyresbostäder.