Native Advertising.

Att kombinera reklamfilm och redaktionellt material s.k. native advertising är en mycket effektiv kombination.
Vi har jobbat med journalistik i videoformat sedan början av 90-talet, så vi vet hur man effektivt skapar s.k. native advertising i videoform.
Här kan du se exempel på hur vi producerade en reklamfilm och ett native advertising reportage till restaurangkedjan Bulls Eye.
Vi kan berätta att kampanjen fick ett fantastiskt resultat.

Reklamfilm Bulls Eye.

native advertising bulls eye.