Ett produktionsbolag med utveckling för kunden i focus.