INSTRUKTIONSFILM

B.I.M. media har sedan starten 1992 producerat ett stort antal instruktionsfilmer. Allt från monteringsanvisningar till vägledning i personliga möten.

 

Att använda sig av rörlig bild, ljud, animeringar, grafik m.m. när du vill visa hur något ska användas, montera eller utövas. Instruktionsfilm gör det hela så mycket mer förstårligt och överskådligt.

 

Idag är det väldigt enkelt att dela med sig av sin instruktionsfilm!

Att länka till din film gör det lätt för användaren att komma åt den var han/hon än via dator eller mobila enheter.


Tänk dig att du ska instruera i hur man exempelvis bygger ihop din produkt. Kunden kan via en länk i sin mobil klicka sig till filmen och enkelt följa din instuktionsfilm direkt i sin mobila enhet.

Att visa och instruera med hjälp av instruktionsfilm är ett fantastiskt verktyg!