Videopressmeddelande

Pressrelease-videos. Visa den nya produkten och hur den används av kunderna. Journalisternas förståelse för produkten ökar markant. De får även ytterligare ett verktyg genom att de kan publicera videon.

Pressmeddelande i videoform är något vi på B.I.M. media producerar. Med över 20 års erfarenhet från TV journalistik och tusentals nyhetsinslag producerade, vet vi att hur DU får ut ditt budskap. Här kan du se ett exempel. Det är KEMABs VD Tommy Tahlbäck som berättar om att de förvärvat vattenkraftverk från Fortum.