LIVESTREAMING

Webb-TV
Vi har ett mycket starkt team TV- Journalister i vårt lag, som bl.a. jobbar för TV4 och SVT. Även internationellt har vi TV och webb-TV produktioner.

 

En stor styrka hos B.I.M. media är att vi har mycket stor erfarenhet av webb-TV och nyhetsjournalistik. 

Som produktionsbolag ser vi till att det kommer kunden till del på flera sätt.

 

Vi kan ta hand om hela kedjan i livestreaming.

 

Behöver du hjälp med webb-TV produktion och livestreaming, kontakta oss.

 

B.I.M. media AB info@bimmedia.se