Vattenskärning

Med Vattenskärning kan rostfri grovplåt skäras upp till så tjock plåt som överhuvudtaget tillverkas, exempelvis 150 mm.
Längder upp till 13 000 mm kan skäras.
Kapacitet
Med upp till 4 st munstycken kan identiska detaljer skäras samtidigt.
Outokumpu PSC Nordic förfogar över fyra stora Vattenskärmaskiner som ofta producerar dygnet runt.
Vad är vattenskärning?
Vattenskärning är en helt kall bearbetningsmetod, som inte
ger någon värmepåverkad zon i materialet. Det innebär att
materialegenskaperna bibehålls i hela arbetsstycket, ända ut i
snittytan. Även små komponenter, exempelvis mindre än
150 x 150 mm, förblir kalla. Vattenskärningen ger inte
heller upphov till skärsprickor. Metoden lämpar sig för att
skära ut komplicerade profiler och för håltagning av olika
slag.

Bibehållna materialegenskaper
Eftersom vattenskärning är en kall skärmetod ger den inte
upphov till någon värmepåverkad zon (HAZ = Heat Affected
Zone). Detta innebär:
• bibehållna materialegenskaper (hårdhet) i hela
arbetsstycket
• minimal risk för sprickor
• ingen oxidbildning
• helt kall detalj utan deformationer eller hårdhetsförändringar
-- av speciell vikt för små detaljer

Minskat skrotfall
I varje snittyta förbrukas mindre mängd material jämfört
med andra skärmetoder. För höglegerade specialstål och
mindre detaljer blir detta extra betydelsefullt, och
vattenskärning är i sådana fall en mycket konkurrenskraftig
bearbetningsmetod.

Material
Outokumpu PSC Nordic är specialister på skärning av
rostfria stål, alltifrån enkla standardstål till duplexa och
höglegerade stålsorter. Dessutom kan höghållfasta stål,
slitstål och andra metaller vattenskäras.
Som extra fördel finns ett omfattande lager av utgångsmaterial på plats.

Snittyta/skärhastighet
Vid vattenskärning styrs kvaliteten på snittytan av
skärhastigheten -- ju lägre hastighet desto finare snittyta.
Hastigheten påverkar också kostnaden för att skära detaljen -- ju lägre hastighet desto högre kostnad.

Minskade produktionskostnader
Att vattenskära komponenter blir ofta mer kostnadseffektivt
än alternativa skärmetoder kombinerat med nödvändig
efterbearbetning. Kostnaden för vattenskärning är
oberoende av stålsort, medan kostnaden för traditionell
maskinbearbetning är starkt beroende av vilken stålsort som
skall bearbetas. Vattenskärning är därför en metod som extra
väl lämpar sig för höglegerade eller härdade stålsorter.
Outokumpu PSC Nordic är specialister inom bearbetning. Vi utför vattenskärning, plasmaskärning, svetsning, bockning, klippning och fogberedning helt efter kundens önskemål.