Webinair.

Webinair. Vi spelar in föreläsare och redigerar sedan in bilder eller video i föreläsningen. Materialet distribueras via organisationens intranät eller ut på internet. På så viss kan medarbetarna i lugn och ro titta på föreläsning och ta till sig informationen när de vill. Sparar både resor och miljö. Ett mycket effektivt och pedagogiskt sätt att snabbt nå ut med information.